Octavialaan/Agrippinastraat - vervanging containers (2020-311)

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden aan ondergrondse containers bij de Octavialaan en de Agrippinastraat.

Nieuwe ondergrondse containers

Voor de inzameling van glas, papier en textiel staan in Leiden op veel locaties bovengrondse en ondergrondse containers. Op deze locatie staan al ondergrondse containers, maar deze voldoen niet meer aan de huidige eisen. Daarom worden de ondergrondse containers vervangen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het verwijderen en plaatsen van een betonnen bak in de bodem. Ook wordt er gebruikgemaakt van bronbemaling om de ontgraving vrij te houden van grondwater. Deze bronbemaling draait 24 uur per dag en is voorzien van een stille pomp. Toch kan de pomp ‘s nachts licht hoorbaar zijn.

Parkeren en verkeershinder

Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en uw medewerking.

Uitvoering

De werkzaamheden vinden plaats op donderdag 20 en vrijdag 21 augustus. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Veiligheid

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer