Nieuweroord- oplevering en inrichting openbare ruimte 2020-299

Na de zomervakantie en tevens de bouwvakantie start de oplevering van de woningen van de nieuwbouw in Nieuweroord. Omdat veel producten als gevolg van het coronavirus later worrden geleverd, is de oplevering van de woningen vertraagd.

De productie is in de meeste landen weer opgestart en IBB/Kondor  gaat na de bouwvak met de oplevering te  beginnen. De woningen worden gefaseerd opgeleverd, medio augustus zijn naar verwachting de eerste appartementen aan de oostkant klaar.

Herinrichting openbare ruimte en groen

De werkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte en van het groen in het gebied rondom de nieuwbouw van Nieuweroord, beginnen na 1 september achter het landhuis.

De aannemer, die de openbare ruimte gaat inrichten, stuurt u tegen die tijd informatie over de exacte fasering van de uitvoering, en maakt bekend wie de omgevingsmanager wordt voor dit werk.

Verkeer

Al deze werkzaamheden zullen veel verkeersbewegingen met zich meebrengen in het gebied van Nieuweroord ter hoogte van de bebouwing aan de Rijnsburgerweg en het van Eijsingapark. We zijn dan ook met alle betrokken partijen in gesprek om alles in goede banen te leiden, zodat de overlast tot een minimum beperkt zal blijven.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Karin Smant, projectondersteuner Nieuweroord van de gemeente Leiden, tel. (071) 5165834.

Of neem contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact.

Informatie over het project kunt u op www.leiden.nl/nieuweroord.

Met vriendelijke groet

Mirjan van der Blom
Projectmanager