Nieuweroord - archeologisch onderzoek

Op maandag 15 oktober start het archeologisch onderzoek op locatie Nieuweroord, Rijnsburgerweg 124 in Leiden. Archeologisch onderzoek levert vaak interessante informatie op over de geschiedenis van de stad. Met deze brief informeren wij u over het onderzoek en de open dag die we organiseren.

Opgravingen

Bij een proefsleuvenonderzoek in 2016 zijn sporen van bewoning in de IJzertijd of Romeinse tijd en uit de Midden-Bronstijd gevonden. Vooral de vondsten uit de vroegste periode van 1800 tot 1100 voor Christus, de zogenaamde Midden-Bronstijd, zijn bijzonder. Over hoe mensen hier in deze periode leefden is namelijk nog weinig bekend. Bij het onderzoek is o.a. aardewerk uit het Laat-Neolithicum (2850-2000 voor Christus) gevonden. Ook zijn er vuursteen en botten van dieren gevonden.

Archeologisch onderzoek

Onder de appartementen en het landhuis worden kelders gegraven. Voor het archeologisch onderzoek gaan de archeologen letterlijk verder de diepte in. Ze leggen een deel van de bouwkuip vrij en brengen in kaart waar de sporen uit het verleden aanwezig zijn. Hierbij kijken ze met name naar hoe deze locatie gebruikt is. Hoe oud zijn de sporen? Hebben de mensen er in het verleden gewoond of was het akkerland? En welke voorwerpen maakte men hier en welke werden van elders aangevoerd? Het onderzoek start maandag 15 oktober en duurt naar verwachting drie weken.

Uitnodiging open dag archeologisch onderzoek woensdag 24 oktober

De archeologen die het onderzoek op locatie Nieuweroord doen, vertellen u graag meer over hun werk en nemen u mee langs de opgravingen. De rondleidingen starten tussen 14.00 en 16.00 uur op locatie Nieuweroord, Rijnsburgerweg 124 in Leiden. U bent van harte welkom en kunt zich hiervoor aanmelden bij Rowan van der Stelt via R.van.der.Stelt@leiden.nl.

Parkeren is beperkt mogelijk op het bouwterrein en de nabijgelegen parkeerplaats. Wij raden u daarom af om met de auto te komen.

Informatie

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Meer informatie over het project vindt u op www.leiden.nl/nieuweroord. Mocht u vragen hebben over het archeologisch onderzoek, dan kunt u contact opnemen via tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

S. Eefting-Bezuijen

Projectmanager