Nieuwe Energie - tijdelijke spreiding locatie nachtopvang (2020-153)

Sinds vrijdagavond 3 april 2020, is er tijdelijk een extra locatie ingericht voor de nachtopvang van dak- en thuislozen. Dit is vanwege een maatregel van het kabinet en een richtlijn van het RIVM om besmetting met het corona-virus onder dak- en thuislozen te voorkomen. In de richtlijn staat dat de bedden minstens 1,5 meter uit elkaar geplaatst moeten worden. Op de huidige locatie Papegaaisbolwerk 25 was dit niet mogelijk. De direct omwonenden hebben hier vrijdagavond al een brief over ontvangen.

Locaties

De locaties die nu tijdelijk worden ingezet, zijn twee vergaderzalen in Nieuwe Energie, op de 3e Binnenvestgracht 23 (ingang voor alle cliënten blijft Papegaaisbolwerk 25). Dit zijn ruimtes van Portaal. Dankzij de snelle samenwerking van de gemeente met Portaal, de brandweer en De Binnenvest kan deze ruimte tijdelijk worden gebruikt. De vergaderzalen zijn afgelopen vrijdag klaargemaakt voor gebruik. In deze zalen is ruimte voor 20 bedden. In totaal verblijven er nu 64 cliënten in Nieuwe Energie. Het betreft primair een spreiding van de bedden van de huidige cliënten en geen uitbreiding.

Quarantaine

Mocht het onverhoopt nodig zijn om wegens ziekte een cliënt in quarantaine te plaatsen, dan is daar plek voor gecreëerd. Op dit moment zijn er geen cliënten ziek. Uiteraard wordt dit dagelijks goed in de gaten gehouden. Gebouw C wordt zo spoedig mogelijk ook ingezet voor de spreiding van cliënten van de maatschappelijke opvang. Op deze locatie kunnen, bovenop de 20 plekken in de vergaderzalen van Portaal, 15 overige cliënten worden opgevangen uit de huidige opvang om te voldoen aan de spreidingseisen van het RIVM.

Duur van de maatregel

Deze tijdelijke opvanglocatie blijft bestaan zolang de maatregelen van het kabinet van kracht zijn. We weten op dit moment niet hoe lang die maatregelen blijven gelden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of stuur een e-mail naar s.lekkerkerker@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Thera Olthof

Teammanager Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling