Nieuwe Beestenmarkt - groeiplaatsverbetering bomen (2021-065)

Naar verwachting gaan we eind van deze maand aan de slag met de groeiplaatsverbetering bij de bomen op de Nieuwe Beestenmarkt. We hebben deze klus in november al aangekondigd en beloofd om daar rond deze tijd meer info over te verstrekken.

Aanleiding

De iepen op de Nieuwe Beestenmarkt hebben last van natte voeten en daar moeten we iets aan gaan doen. Anders kruipen de boomwortels straks tussen de straatstenen door en liggen over een paar jaar de stenen schots en scheef.

De bomen willen door de te hoge grondwaterstand in hun groeiplaats ook niet lekker groeien en als we er niets aan doen worden het nooit de mooie grote bomen die we er graag willen zien.

Wat gaan we doen op de Nieuwe Beestenmarkt?

Eén van de  bomen is flink beschadigd en wordt vervangen, de andere bomen kunnen gewoon blijven staan terwijl de groeiplaats onder de bestrating tussen fietspad en parkeervakken wordt aangepakt. We verwijderen de boomroosters, nemen de bestrating op en verwijderen de oude groeiplaats. Tot 15 cm boven het grondwater vullen we de sleuf aan met drainagezand, daarbovenop speciaal bomenzand die we afdekken met een wapeningsdoek om later spoorvorming in de bestrating te voorkomen. Als laatste leggen we de bestrating en de boomroosters weer netjes terug.

Hoe gaan we te werk?

De uitvoering doen we in kleine vakken en iedere vrijdagmiddag wordt alles dichtgemaakt in verband met de zaterdagmarkt. Het fietspad blijft in gebruik en er wordt gewerkt vanaf de parkeerstroken. Het autoverkeer heeft daarom ook weinig of geen last van de werkzaamheden. Per werkvak wordt de parkeerstrook tijdig afgezet.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 22 maart en deze worden uiterlijk vrijdag 2 april afgerond. Voor vragen over en tijdens de uitvoering neemt u contact op met Wout Moor, toezichthouder namens de gemeente Leiden. Hij is bereikbaar op tel. 06 - 50 82 94 94.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan

Project coördinator Projectbureau Gemeente Leiden