Nieuw ontwerp Snelliusplaats (2022-152)

De gemeente wil de komende jaren zoveel mogelijk verharde oppervlakte groener inrichten. Reden hiervoor is de klimaatverandering waarbij heftige regenbuien en perioden van langere hitte en droogte elkaar vaker zullen gaan afwisselen. De aanleg van groen zal die extremen enigszins kunnen stabiliseren. Overtollig water zakt gemakkelijker de grond in en zal de rioolafvoer minder belasten en groen zorgt op microniveau al voor meer verkoeling.

Daarnaast krijgen vogels en insecten in onze versteende leefomgeving meer ruimte en kans om te overleven.

De Snelliusplaats op de Groene-Kansen-Kaart

Om het bovenstaande mogelijk te maken is er een groene kansenkaart vastgesteld met het doel versteende locaties in de stad groener in te richten. De Snelliusplaats is aan deze groene kansenkaart toegevoegd. De parkeervakken worden maar ten dele gebruikt. Er staan hooguit 5 à 6 auto’s geparkeerd waardoor een deel van de parkeervakken kan worden omgevormd tot groen. De speelplek is nu voor het grootste deel verhard en kan ook groener worden ingericht.

Het Ontwerp

In het nieuwe ontwerp wordt ca. 40% aan verharding verwijderd. Daarvoor in de plaats worden borders aangelegd waarin aantrekkelijke beplanting zal worden aangebracht. De speelplek wordt rondom groen ingericht waarbij het middendeel voor spelen verhard zal blijven.

De parkeervakken aan de oostzijde van het parkeerterrein zullen inclusief de kolken worden verwijderd. Het regenwater zal dan door de border worden opgenomen.

Planning

Na 22 juli zullen wij uw eventuele reacties of opmerkingen verwerken in het ontwerp. Als uw suggestie niet mogelijk is delen wij u mee waarom wij uw idee niet kunnen meenemen. Als het definitieve ontwerp klaar is, sturen wij u dit weer via een bewonersbrief toe.

Tegen de tijd dat de uitvoering gaat starten, volgt nog een bewonersbrief over de concrete planning van de uit te voeren werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt dan contact opnemen via het mailadres j.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden, tel. 14071 – keuze 4 (maandag t/m donderdag 9.00 – 16.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

John van Velzen
Projectleider Vergroening en Participatie