Nieuw Leyden - aanpassen straatverlichting (2021-263)

In Nieuw Leyden zijn er de afgelopen jaren veel klachten over de verlichting die aan de gevels is bevestigd. De spankabels, waarmee de verlichting aan de gevels zijn bevestigd, raakten los door de wind en het gewicht van het armatuur. Hierdoor zijn gevels beschadigd en is de verlichting laag komen te hangen. In mei 2021 bent u schriftelijk geïnformeerd over de aanpassingen en keuze van het armatuur.

Posities armaturen en lichtmasten

Voor de smalle straten geldt dat de huidige armaturen vervangen worden door een minder windgevoelig en platter armatuur. In de brede straten worden de spandraden verwijderd en worden er lichtmasten geplaatst met een armatuur dat gelijkwaardig is aan het armatuur dat gekozen is in de smalle straten. In de smallere straten verandert er weinig aan de posities en in de brede straten zijn de nieuwe posities van de lichtmasten aangegeven met een blauwe stip op het straatwerk.

Planning

Aannemer Nico Koolmoes BV uit Leiden heeft opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. Nico Koolmoes BV is al begonnen met het aanbrengen van kabels in de brede straten. Vanaf begin november starten ze met het aanbrengen van de lichtmasten in de Joulestraat, Pascalstraat, Van Limburg Stirumstraat en de Alexander Gogelstraat. Vervolgens worden de spandraden met armaturen verwijderd. Kabels, buizen en stroomkastjes die aan de gevels gemonteerd zijn, worden zorgvuldig verwijderd. Gevels worden gerepareerd met “op kleur gemengde” specie”, zodat er nagenoeg geen zichtbare schade aanwezig is. Voor gevel reparatie is een temperatuur nodig van + 5 graden Celsius.

Zodra de werkzaamheden in de brede straten afgerond zijn, wordt gestart met het uitwisselen van de armaturen in de smalle straten. We hopen voor kerst 2021 alle werkzaamheden af te ronden.

Meer informatie

Voor vragen over de uitvoering en planning kunt u rechtstreeks Nico Koolmoes benaderen op (06) 54280956. Voor vragen aan de gemeente kunt u terecht bij de heer M. Hoekstra, per e-mail m.hoekstra@leiden.nl of telefonisch op (06) 37559713.

Met vriendelijke groet,

S. de Kogel

Projectleider