Nieuw Leyden - aanpassen straatverlichting (2021-151)

In Nieuw Leyden zijn er de afgelopen jaren veel klachten over de verlichting die aan de gevels is bevestigd. De spankabels, waarmee de verlichting aan de gevels is bevestigd, raakten los door wind en het gewicht van de armatuur. Hierdoor zijn gevels beschadigd en kwam de verlichting laag te hangen.

In februari 2021 stuurden wij u een brief (2021-031, zie www.leiden.nl/bewonersbrieven), waarin wij u informeerden over de voorstellen  om tot een oplossing te komen.

Trekproeven zijn geslaagd

De trekproeven die in de afgelopen maanden zijn uitgevoerd in de smalle straten zijn geslaagd.

De gevels in de smalle straten zijn sterk genoeg om nieuwe en lichtere armaturen te kunnen dragen zonder dat er schade optreedt aan de gevel. Dit betekent dat in de brede straten de hangende verlichting kan worden verwijderd en er lichtmasten kunnen worden geplaatst. In de smalle straten kan de hangende verlichting  worden gehandhaafd. De huidige zware en windgevoelige armaturen worden vervangen.

Keuze armatuur

Met de wijkvertegenwoordigers zijn de verschillende types armaturen besproken. In de smalle straten kan alleen voor een minder windgevoelig en dus platter armatuur gekozen worden. De brede straten krijgen losse lichtmasten met een gelijkwaardig armatuur. Inmiddels is er een geschikt armatuur gevonden.

Vervolg

De gemeente laat nu een lichtberekening maken om de exacte posities van de lichtmasten te kunnen bepalen. In de brede straten worden masten geplaatst, waarbij op enkele punten het trottoir open zal worden gemaakt om een mast te voorzien van een kabel. Op dit moment zijn we bezig om bij aannemers offertes op te vragen om de werkzaamheden uit te voeren. We streven ernaar om de verlichting in het vierde kwartaal te vervangen.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben of een kopie willen ontvangen van de PowerPointpresentatie, die op 11 mei 2021 is getoond aan de wijkvertegenwoordigers, dan kunt u een mail sturen naar s.mahadewsing@leiden.nl. In de presentatie staan ook foto’s van het gekozen armatuur en losse lichtmasten.

Met vriendelijke groet,

S. de Kogel

Projectleider