Nieuw Leyden - aanpassen straatverlichting (2021-031)

De gemeente heeft de afgelopen jaren veel klachten gekregen over de hangende verlichting van de straten van Nieuw Leyden. De zogenaamde spankabels, waarmee de verlichting aan de gevels is bevestigd, raakten los waardoor gevels beschadigde en de verlichting laag kwam te hangen. De gemeente wil deze problemen graag oplossen en heeft eind 2020 de voorstellen daarvoor besproken met vertegenwoordigers uit de wijk. De wijkvertegenwoordigers waren akkoord met de aanpak.

Voorstel brede straten

Het voorstel van de gemeente is om de hangende verlichting in de bredere straten te vervangen door losstaande lichtmasten. In de bredere straten is er voldoende ruimte om lichtmasten in de straat te plaatsen. De hangende verlichting wordt dan verwijderd en de gevels worden gerepareerd.

Voorstel smalle straten

In de smalle straten is te weinig ruimte om lichtmasten te plaatsen en is het voorstel om de hangende verlichting te handhaven. Vanwege het gewicht en windgevoeligheid van de huidige armaturen kiest de gemeente ervoor om de armaturen te vervangen door lichtere exemplaren.

Trekproef in de smalle straten

De problemen met de spankabels zijn ontstaan doordat de spankabels niet goed waren vastgemaakt of waren vastgemaakt op een zwakke plek in de gevel. De gemeente laat nu een controle uitvoeren om er zeker van te zijn dat de spankabels op de juiste plek zitten, en stevig zijn bevestigd. De gemeente heeft opdracht gegeven aan Civitas Advies om hiervoor trekproeven uit te voeren op de gevels.

Hoe gaat het in zijn werk?

Civitas Advies werkt in dit project samen met de aannemer Light Color Design B.V. De werkwijze is in grote lijnen als volgt. De aanwezige verankeringsplug wordt getest op de treksterkte. Er ontstaat hierdoor normaal gesproken geen schade aan de gevel of woning. Mocht dit wel het geval zijn dan wordt de schade door ons gerepareerd.

Planning

Civitas voert de trekproeven uit vanaf 15 februari. De werkzaamheden hebben een doorlooptijd van ongeveer vier weken. Er wordt gestart aan de kant van de Pasteurstraat en gewerkt richting de Van Limburg Stirumstraat.

Vervolg

Als de trekproeven slagen kan de gemeente verder met het uitzoeken van passende armaturen en kunnen er lichtberekeningen gemaakt worden. Het vervangen van de armaturen zal dan in het derde of vierde kwartaal van 2021 plaatsvinden.

Ook voor het aanbrengen van lichtmasten zijn lichtberekeningen nodig, en moeten armaturen worden uitgezocht. De uitvoering hiervan zal eveneens in het derde of vierde kwartaal van 2021 plaatsvinden.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over deze trekproef gelieve dan contact op te nemen met de uitvoerder dhr. Bart Schoofs van Light Color Design B.V. per telefoon (06) 20369034.

Voor vragen aan de gemeente kunt u terecht bij de heer M. Hoekstra, via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

S. de Kogel

Projectleider