Nico van der Horstpark - plaatsing ondergrondse container (2020-435)

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden aan ondergrondse containers op het Nico van der Horstpark.

Aanleiding

Voor de inzameling van glas, papier en textiel staan in Leiden op veel locaties bovengrondse containers. Op de plekken waar inmiddels is ondergrondse containers voor het restafval staan, wil de gemeente ook de glas-, papier- en textielbakken ondergronds gaan brengen.

Hiermee verbetert de uitstraling van de openbare ruimte. Nu worden er ondergrondse containers geplaatst op het Nico van der Horstpark.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het verwijderen en plaatsen van een betonnen bak in de bodem. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van bronbemaling om de ontgraving vrij te houden van grondwater. Deze bronbemaling zal 24 uur per dag draaien en is voorzien van een stille pomp. Het kan echter zijn dat de pomp licht hoorbaar is tijdens de nacht.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats op woensdag 9 en donderdag 10 december.. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Parkeren en verkeershinder

Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden. Wij vragen om u begrip en uw medewerking.

Veiligheid

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop te wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer