Musschenbroekstraat - meedenken Tiny Forest Skyline (2020-025)

Graag nodig ik u uit voor een presentatie van het schetsontwerp voor een Tiny Forest in uw wijk op donderdagavond 6 februari in Meet &Greet. In deze brief leest u over de aanleiding en kunt u het schetsontwerp (png, 1,19 mb) bekijken.

Vier Tiny Forests in Leiden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bewoners van Leiden gevraagd te zoeken naar vier locaties voor een Tiny Forest. Zo’n postzegelbos is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een minibos in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving, kan water opvangen tijdens hevige regenbuien, zorgt voor verkoeling op warme dagen en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar. Bovendien heeft een Tiny Forest ook een educatieve functie voor (school)kinderen uit de buurt.

Initiatief voor een Tiny Forest in uw buurt

Enkele bewoners uit uw wijk hebben het initiatief genomen voor een Tiny Forest aan de Musschenbroekstraat. Hiervoor hebben zij samenwerking gezocht met de Vrije School Mareland. De kinderen van Mareland kunnen straks in het Tiny Forest het educatief programma volgen dat IVN aanbiedt.

Schetsontwerp voor de nieuwe inrichting

Uw buurtbewoners hebben verschillende ideeën voor het postzegelbos aan de gemeente dooorgegeven. Op basis hiervan heeft de gemeente een schetsontwerp gemaakt (zie achterzijde). Tijdens de avond op 6 februari kunt u uw reactie op dit ontwerp aan de initiatiefnemers en de gemeente laten weten.

Oproep voor groenonderhoud door de buurt

Ten slotte zijn we op zoek naar bewoners met of zonder groene vingers die een bijdrage willen leveren in het onderhoud van het Tiny Forest. U moet daarbij denken aan per seizoen een of twee dagdelen onderhoud aan het bos en de wandelpaden. De gemeente kan dit faciliteren met hulp van de onderhoudscoach of het ter beschikking stellen van opruimmiddelen. Met wat vrijwilligers uit de buurt is het werk goed te overzien en samen ook nog leuk om te doen.

Van harte welkom op inloopavond donderdag 6 februari

Op donderdag 6 februari kunt u uw mening over het schetsontwerp geven. U hoeft zich niet aan te melden maar kunt tussen 20.00 en 21.30 uur binnenlopen bij Meet & Greet, Raamstraat 17. Ontwerper, wijkbeheerder en initiatiefnemers zijn aanwezig om de ideeën achter het ontwerp toe te lichten. Bent u niet in de gelegenheid te komen, maar wilt u suggesties of ideeën doorgeven of u als vrijwilliger aanmelden, dan kan dat via www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,

John van Velzen
Wijkbeheerder