Multatuliplein - vervanging speeltoestel (2020-045)

Op 28 november 2019 stuurden wij u een brief over de renovatie van de speelplek bij u in de buurt. Het is brief met kenmerk 2019-350, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.
Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De hooiberg en de draaiwervel zijn verwijderd en hebben een nieuwe bestemming gekregen. Binnenkort wordt een blauw duikelrek geplaatst en het oude duikelrek afgevoerd. Vervolgens worden de trampoline, het klimtoestel en de schommel geplaatst. De opgegraven grond afkomstig van het gat onder de trampoline wordt over de speelplek verdeeld. Onder de schommel wordt hierna nog kunstgras gelegd.

Planning

In de week van 17 februari vinden de werkzaamheden plaats. In verband met onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?
Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden dan kunt u contact opnemen met Rob van der Steen van de gemeente Leiden

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,


Danny Boers
Beheerder Water, Spelen en Straatmeubilair

Cluster Beheer