Multatuliplein - vervangen speeltoestellen

De gemeente Leiden gaat een aantal speeltoestellen op het Multatuliplein vervangen. De wip en het Nijntje-draaitoestel, die in 2017 geplaatst zijn, blijven staan. Het bedrijf BOERplay B.V. is verantwoordelijk voor het vervangingsplan en de uitvoering.

Inspraak

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat de omwonenden betrokken zijn bij de keuze van de speeltoestellen. Zo zorgen we dat de speeltoestellen aansluiten bij de wensen van de omwonenden. Op de achterzijde van deze brief staat het vervangingsplan voor de speelplaats. Wij nodigen u hierbij graag uit om mee te denken.

Hoe werkt het?

Wilt u meebeslissen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 1  november een email naar A.van.de.Sande@leiden.nl met uw ideeën en aanvullingen.

Vervolg

Alle ideeën worden verzameld en zo veel mogelijk verwerkt in het nieuwe ontwerp. Voordat de uitvoering van start gaat sturen we u een bewonersbrief met informatie over het definitieve ontwerp en de datum waarop de werkzaamheden gaan beginnen. We streven naar uitvoering begin 2020.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 of mail naar A.van.de.Sande@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Danny Boers
Beheerder Spelen, Water en Straatmeubilair