Muiderkring - ondergrondse containers (2020-293)

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden aan ondergrondse containers op de Muiderkring - Jacob Catslaan.

Aanleiding

Voor de inzameling van glas, papier en textiel staan in Leiden op veel locaties bovengrondse containers. Voor verbetering van de uitstraling van de openbare ruimte is de gemeente bezig om naast het restafval ook de glas-, papier-, en textielbakken ondergronds te plaatsen. Voor deze containers is een plek gevonden naast de reeds aanwezige restafvalcontainers op de kruising Muiderkring - Jacob Catslaan.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in de bodem en andere werkzaamheden. Tevens wordt er gebruik gemaakt van bronbemaling om de ontgraving vrij te houden van grondwater. Deze bronbemaling zal 24 uur per dag draaien en is voorzien van een stille pomp. Het kan echter zijn dat de pomp licht hoorbaar is gedurende de nacht.

Parkeren en verkeershinder

Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Uitvoering

De werkzaamheden vinden plaats van woensdag 12 augustus tot en met vrijdag 14 augustus. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer