Mozartstraat - Vervangen tafeltennistafel (2023-221)

Op 24 augustus 2023 stuurden we u een brief om een keuze te maken tussen een teqbaltafel of een tafeltennistafel. We hebben vele reacties gekregen. Hieronder een paar reacties:

  • Bewoner 1: Onze keuze valt op de authentieke tafeltennistafel. Wij kunnen ons geen groter plezier indenken. En voor het complete grondoppervlak wat benodigd is voor een teqbaltafel, kun je eigenlijk zelfs 2 tafeltennistafels kwijt.
  • Bewoner 2: Ik zie graag een tafeltennistafel. Die andere tafel is ook leuk, maar denk ik te moeilijk voor kinderen. De tafeltennistafel is wat dat betreft laagdrempeliger.
  • Bewoner 3: Onze keuze: een nieuwe tafeltennistafel, omdat teqbal onbekend is. De doelgroep voor tafeltennis is groter en een grotere bal zal overlast geven.

We willen u bedanken voor de reacties en hebben besloten een nieuwe tafeltennistafel terug te plaatsen. Er is ook een vraag gesteld wat er gebeurt met de oude tafeltennistafel. Dit is nog niet duidelijk. De plaatsing van de tafel staat dit najaar gepland. Als de datum bekend is, informeren we u met een nieuwe brief.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer