Morssingelterrein - verplaatsing ondergrondse containers (2021-269)

Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Leiden het bestemmingsplan De Geus vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een multifunctioneel gebouw (bestaande uit bioscoop, horeca, detailhandel en woningen) mogelijk op de voormalige ‘YNS-locatie’, gelegen op de hoek van de Stationsweg en het Stationsplein. Om deze bouw mogelijk te maken moeten er enkele aanpassingen worden gedaan aan het Morssingelterrein. Dit betreft onder andere de tijdelijke verplaatsing van de huidige ondergrondse huishoudelijk restafvalcontainers ten tijde van de bouw van De Geus.

Verplaatsing

Om obstakels tijdens de bouw van De Geus te voorkomen is een voorlopige nieuwe locatie aangewezen voor de huidige ondergrondse restafvalcontainers. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld om te reageren op deze locatie.

StraatnaamPersrestafvalcontainerLocatienummer
Hoek Pieter Huilbertgang /
Morssingelterrein, ter
hoogte van 1T
2SK033R

Plattegrond met locatie inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen vanaf 25 oktober 2021 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.

Digitaal is het vanaf vrijdag 29 oktober te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Indienen zienswijzen

U kunt tot en met 5 december reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. Zeno Schütte, Projectbureau, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze, Morssingelterrein, ondergrondse perscontainers voor huishoudelijk restafval'.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jelle Deurman
Projectmanager
Gemeente Leiden