Morssingel - reparatie rioolput (2020-047)

Met deze brief informeren wij u over de rioolreparatie in de Morssingel. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Uit een recente rioolinspectie bleek dat de put bij de inrit van in de Morssingel een reparatie nodig heeft. De put moet behandeld worden met een materiaal dat geinjecteerd moet worden vanaf de binnenkant. Om wateroverlast te voorkomen, moet het rioolwater omgepompt worden naar een andere put. Hiervoor is het nodig de weg gedurende de werkzaamheden af te sluiten. Uw woning/pand blijft bereikbaar.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op dinsdag 11 februari. Naar verwachting duren de werkzaamheden twee werkdagen dus tot en met woensdag 12 februari. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Overlast

Bij de werkzaamheden kan lichte geluidsoverlast ontstaan. Daarom worden die werkzaamheden tot uiterlijk 23.00 uur uitgevoerd.
Het is niet de verwachting dat er stankoverlast ontstaat.
Mocht u toch overlast ervaren, spreek dan de toezichthouder aan, die is permanent op het werk aanwezig.

Parkeren

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,


Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer