Morssingel - reparatie riool (2020-165)

Met deze brief informeren wij u over de rioolreparatie in de Morssingel. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Afgelopen februari is een noodreparatie uitgevoerd d.m.v. het injecteren van materiaal in de rioolput. Na de voorbereiding is het nu tijd om de defintieve reparatie te gaan uitvoeren. Een paar delen van het riool worden ‘gerelined’. Dat houdt in dat er een soort kous wordt ingebracht, waardoor een nieuwe binnenwand ontstaat.
Om wateroverlast te voorkomen, moet het rioolwater omgepompt worden naar een andere put. Omdat er ruimte nodig is voor het materieel, wordt de weg gedurende de werkzaamheden afgesloten. Uw woning/pand blijft bereikbaar.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op dinsdag 6 mei. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met dinsdag 12 mei. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Overlast

Bij de werkzaamheden kan lichte geluidsoverlast ontstaan. Daarom worden die werkzaamheden tot uiterlijk 23.00 uur uitgevoerd.
Het is niet de verwachting dat er stankoverlast ontstaat.
Mocht u toch overlast ervaren, spreek dan de toezichthouder aan, die is permanent op het werk aanwezig.

Parkeren

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer