Morssingel - herbestrating in/uitrit parkeerterrein Morssingel (2020-136)

De bestrating van de inrit naar het parkeerterrein Morssingel is aan onderhoud toe.

De inrit wordt veelvuldig gebruikt, en daardoor zijn er verzakkingen opgetreden.

De gemeente gaat de bestrating van de inrit geheel vervangen. Door het aanleggen van trottoirtegels in plaats van klinkers wordt ook de voorrangssituatie verduidelijkt.

Uitvoering

De werkzaamheden vinden plaats van donderdagmiddag 2 april 13.00 uur t/m donderdagavond 2 april ca. 19.00 uur.

Gevolgen voor de bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de inrit naar het parkeerterrein geheel afgeslten. Dat betekent dat u het parkeerterrein niet kunt binnen rijden en ook niet kunt verlaten.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

D. van der Geest

Stadsingenieurs gemeente Leiden

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn vooral gericht op het vermijden van situaties waar veel mensen bij elkaar zijn.

In deze bewonersbrief staan werkzaamheden aangekondigd. Op het moment van verzenden van deze brief gaan we ervan uit, dat die wel uitgevoerd kunnen worden.

Als de uitvoering niet doorgaat, dan ontvangt u daar geen brief over. Wij informeren u als er een nieuwe datum bekend is.