Morspoortterrein - inspraak bestemmingsplan (2022-

In de afgelopen periode zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van het Morspoortterrein. Zo heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 1 november 2022 besloten het ontwerpbestemmingsplan Morspoortterrein ter inzage te leggen. Daarnaast heeft het college eind september besloten dat het Sociaal Pension terugkeert op het Morspoortterrein in het nieuwe gebouw M1a. In deze brief leest u meer informatie over beide plannen.

Voor het bestemmingsplan organiseren wij verschillende inloopmomenten om uw vragen te beantwoorden en een toelichting op de plannen te geven. Daarnaast organiseren wij een extra informatieavond over het Sociaal Pension en nodigen wij buurtbewoners uit om deel te nemen aan de klankbordgroep Sociaal Pension.

Bestemmingsplan Morspoortterrein ter inzage

Het bestemmingsplan is een belangrijk document voor de ontwikkeling van de nieuwbouw op het Morspoortterrein. In dit bestemmingsplan staan namelijk de regels en voorwaarden voor de bouw van de nieuwe gebouwen op het Morspoortterrein. Dit gaat bijvoorbeeld over maximale bouwhoogtes en het aantal parkeerplaatsen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van vrijdag 11 november tot en met donderdag 22 december 2022 ter inzage op het Stadskantoor aan de Bargelaan 190. U kunt het bestemmingsplan ook online lezen via www.leiden.nl/stationsgebied. Tot en met donderdag 22 december 2022 kunt u hier een inspraakreactie op geven.

Waar en wanneer zijn de inloopmomenten en het belmoment?

Wij geven u graag meer informatie over de inhoud van het bestemmingsplan en hoe u een inspraakreactie kunt geven. Daarom organiseren wij twee inloopmomenten. Ook kunt een telefonische afspraak maken.  

  • Inloopmomenten: Medewerkers van het projectteam Morspoortterrein staan u graag te woord. U bent welkom op:
    • Maandag 28 november van 18:00 - 20:00 uur in het Stadhuis, begane grond. Adres: Stadhuisplein 1, Leiden (bereikbaar met een rolstoel)
    • Woensdag 30 november 16:00 - 18:00 uur in het informatiecentrum Stationsgebied. Adres: Stationsplein 11, 1e etage (Let op: niet bereikbaar met een rolstoel)
  • Belmoment: U kunt ook bellen met een medewerker van het projectteam Morspoortterrein. Stuur een mail naar stationsgebied@leiden.nl voor het maken van een telefonische afspraak. Mocht u een specifieke vraag hebben, vermeld dat alvast in de mail, dan neemt de juiste deskundige contact met u op.

Locatiebesluit Sociaal Pension

Op maandag 10 oktober heeft een informatieavond plaatsgevonden met geïnteresseerde omwonenden over het locatiebesluit Sociaal Pension. Tijdens deze informatieavond hebben wethouder Terpstra, ambtenaren van de gemeente en medewerkers van het Sociaal Pension het besluit toegelicht en vragen van aanwezige buurtbewoners beantwoord.

Aanmelden extra informatieavond Sociaal Pension

In overleg met de wijkverenigingen Transvaal en Stationsgebied is afgesproken om een (extra) informatieavond te organiseren over het locatiebesluit. Tijdens deze informatieavond gaan wij graag met geïnteresseerde omwonenden in gesprek.

Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden zorgen wij voor een geschikte opzet en een geschikte locatie voor de informatieavond. Wilt u deze informatieavond bijwonen? Meld u zich dan aan via stationsgebied@leiden.nl. De informatieavond vindt medio december plaats.

Klankbordgroep Sociaal Pension

Tijdens de informatieavond van 10 oktober is afgesproken om een klankbordgroep Sociaal Pension op te richten. Het doel van deze klankbordgroep is zorgen voor een goede manier van samenleven tussen bewoners van het Sociaal Pension en andere buurtbewoners. Nu en in de toekomst. In deze klankbordgroep kunnen onder andere buurtbewoners, medewerkers van het Sociaal Pension, gemeenteambtenaren en politie deelnemen. Op deze manier worden eventuele meldingen van overlast snel op de juiste plek besproken. Ook de invulling van het toekomstige Sociaal Pension in gebouw M1a is onderwerp van gesprek.

Aanmelden klankbordgroep Sociaal Pension

Heeft u interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep? Meld u dan voor maandag 28 november 2022 aan via stationsgebied@leiden.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op met informatie over de eerste bijeenkomst. Tijdens deze eerste bijeenkomst maken we afspraken over het doel en de opzet van de klankbordgroep.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het Morspoortterrein en/of het hele stationsgebied? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.leiden.nl/stationsgebied.

Met vriendelijke groet,

Bas Boeker

Projectmanager Morspoortterrein