Morspoortterrein - informatieavond Sociaal Pension (2022-216)

Op maandag 10 oktober organiseert de gemeente Leiden een informatieavond over de nieuwe locatie van het Sociaal Pension De Binnenvest. Het huidige Sociaal Pension moet verhuizen vanwege de nieuwbouwplannen van de gemeente op het Morspoortterrein. Daarom is gezocht naar een nieuwe locatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2022 besloten dat het Sociaal Pension terugkeert in gebouw M1a op het nieuw te bouwen Morspoortterrein (zie onderstaand kaartje). In deze brief leest u meer over het besluit en over hoe de informatieavond eruit gaat zien.

Wat is het Sociaal Pension De Binnenvest?

Het Sociaal Pension is een beschermde woonvorm met 24 uurs-toezicht voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn op eigen kracht te wonen in de samenleving. De bewoners worden ondersteund en begeleid in hun dagelijks wonen en leven, bijvoorbeeld bij hun persoonlijke verzorging. De ondersteuning is gericht op het bevorderen en herstellen van zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving, of op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld (inclusief verslaving). In het huidige pand aan Morspad 6 wonen op dit moment 28 personen.

Waarom komt het Sociaal Pension in gebouw M1a op het Morspoortterrein?

Er zijn verschillende redenen waarom de gemeente het Morspoortterrein als geschikte locatie ziet voor het Sociaal Pension. Bewoners van het Sociaal Pension kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Bovendien is de grond van de nieuwe locatie in bezit van de gemeente waardoor we beter kunnen sturen op een goede invulling. Tijdens de informatieavond gaan wij hier graag met u over in gesprek.

Wat wordt de exacte nieuwe locatie van het Sociaal Pension?

Met het besluit van het college van burgemeester en wethouders is bepaald dat het sociaal pension een plek krijgt in de eerste bouwlagen van het gebouw M1a. Ook is vastgelegd dat er in de nieuwe locatie plaats is voor 40 tot 50 bewoners.

Volgens de huidige planning wordt het oude gemeentekantoor aan het Stationsplein 107 eind 2023 gesloopt. In 2024 wordt vervolgens gestart met de bouw van gebouw M1a.  

Wat wordt er besproken tijdens de informatieavond?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van dit besluit. Tijdens de informatieavond gaan wethouder Julius Terpstra, het projectteam van de gemeente Leiden en medewerkers van het Sociaal Pension met u als omwonende in gesprek. U kunt uw vragen stellen, wij lichten de plannen verder toe en wij bespreken graag met u de mogelijkheden waarop u betrokken kunt en wilt blijven.

Praktische informatie

  • Datum: maandag 10 oktober 2022
  • Tijd: van 19:00 tot 21:00 uur. U bent vanaf 18:45 uur welkom voor koffie en thee.
  • Locatie: Nieuwe Energie (Voltzaal), 3e Binnenvestgracht 23 Leiden
  • Aanmelden: Om een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen, vragen wij u om u vooraf aan te melden via stationsgebied@leiden.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het Morspoortterrein en/of het hele stationsgebied? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.leiden.nl/stationsgebied.

Met vriendelijke groet,

Bas Boeker
Projectmanager Morspoortterrein