Morspoortterrein - aanbrengen hoogtebouten (2022-211)

In voorbereiding op de werkzaamheden voor de ontwikkeling van het Morspoortterrein gaat de gemeente Leiden diverse onderzoeken uitvoeren om de huidige situatie vast te leggen. Zo wordt  onder andere de bodem en de verharding van de weg onderzocht, om de kwaliteit hiervan te weten te komen. De gemeente gaat ook periodieke hoogtemetingen uitvoeren. Daarover gaat deze brief.

Waarom voert de gemeente de hoogtemetingen uit?

De meeste woningen in de omgeving van het Morspoortterrein staan niet op palen gefundeerd, maar direct op de bodem onder uw woning. Met de hoogtemetingen houden we in de gaten of er een natuurlijke bodemdaling plaatsvindt. Ook tijdens de bouw blijven we metingen uitvoeren om eventuele veranderingen aan omliggende woningen tijdens de werkzaamheden in de gaten te kunnen houden. Want hoewel de werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd, is lichte zakking niet geheel uit te sluiten.

Wat gaat de gemeente precies doen?

Om de hoogtemeting te kunnen uitvoeren, moeten meetbouten worden aangebracht in de voor- en/of zijgevels van de woning. Hiervoor zal er een gat worden geboord in de gevel. Hierin wordt de meetbout geplaatst. De meetbouten worden geplaatst aan de onderzijde van de gevel net boven het niveau van het straatwerk of uw tuin. De meetbouten leveren geen hinder voor u op. Het gaat om de volgende adressen: Transvaalkade 1, 1A, 5, 5A, 9, 9A en Paul Krügerstraat 28, 28A, 40 en 40A.

Wanneer worden de meetbouten geplaatst?

Het plaatsen van de meetbouten in de gevel wordt door het bedrijf RPS namens de gemeente uitgevoerd op maandag 24 oktober 2022. De hoogtemetingen zullen daarna elke maand worden uitgevoerd. Als u vragen heeft over het plaatsen en inmeten van de meetbouten, dan kunt u contact opnemen met de heer Paul Bruinsma van RPS via telefoonnummer 06 - 1284 2196.

Moet ik iets doen?

In principe hoeft u niets te doen. Het plaatsen van de meetbouten is ook in uw belang als eigenaar/bewoner. Als u geen bezwaar heeft, zal de gemeente de meetbouten in uw gevel aanbrengen en maandelijks langskomen om deze in te meten. Uiteraard zijn er voor u aan deze werkzaamheden geen kosten verbonden.

Wat als ik het er niet mee eens ben?

Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van meetbouten in de gevel, dan vernemen wij dat graag van u. Wij verzoeken u om dit telefonisch bij ons te melden vóór maandag 17 oktober 2022 via telefoonnummer 14 071. U kunt dan vragen naar Bob Nederpelt.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Ontwikkeling Morspoortterrein
Afdeling Projectbureau