Morspoortgarage - verwijderen camouflagenetten (2020-307)

Via deze brief wil ik u ervan op de hoogte stellen dat de resterende camouflagenetten aan de Morspoort-garage begin september verwijderd worden. Enkele maanden geleden zijn de netten aan de zijde Morsweg en de zijde Bloemfonteinstraat al verwijderd.

Vervuiling

Wij verwijderen de plastic netten omdat er kleine deeltjes vanaf brokkelen, die de omgeving van de Morspoortgarage vervuilen. De deeltjes komen niet alleen terecht in het groen, maar ook in privétuinen en in de singel en dit is onwenselijk.

Geen vervanging

Het verwijderen van de netten is de meest duurzame oplossing. Wij hebben onderzocht of er een mogelijkheid is de netten te vervangen, maar het blijkt dat er geen duurzaam alternatief beschikbaar is.

Wanneer?

Het verwijderen van de netten staat gepland voor week 36, de eerste week van september.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Dennis Bruin

Parkeermanager

Gemeente Leiden