Morskring Dijkstraat - Verkeersveilige schoolomgeving (2023-308)

In deze brief geven we u meer informatie over de plannen om de schoolomgeving van de Morskring veiliger te maken. Daarnaast nodigen we u uit voor een inloopavond in de basisschool de Morskring

Aanleiding

In 2018 is de gemeente Leiden gestart met een aanpak om de omgevingen van basisscholen verkeersveiliger te maken.

In het najaar van 2019 is een motie aangenomen om de verkeersveiligheid rond de bouwlocatie Statendijck aan te pakken. Eind september 2021 is er een verzoek binnengekomen uit de Dijkstraat. De bewoners hebben een handtekeningenactie gehouden in de Lage Mors en er zijn bijna 200 handtekeningen opgehaald. Ook dit betrof de verkeersveiligheid en daarnaast  sluipverkeer in de Dijkstraat.

Inloopavond

Op donderdag 7 december organiseren we een inloopavond van 19.30 uur tot 20.30 uur bij de basisschool Morskring Damlaan 1, 2332 XG Leiden. U kunt hier twee ontwerpen bekijken, die de gemeenten heeft gemaakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het eerste ontwerp is het ontwerp dat veel genoemde problemen aanpakt. Het andere ontwerp laat zien wat er kan worden aangepast, zonder parkeerplaatsen op te heffen.  U kunt ook uw mening opschrijven en meegeven aan de medewerkers van de gemeente.

Daarna gaan we de ontwerpen verder uitwerken en bespreken met de wethouder. De uitkomst leggen we terug aan de vertegenwoordiger van de bewoners, de wijkvereniging en de school.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Frans Jan Douglas
afdelingsmanager mobiliteit