Mors - uitnodiging wiijkgesprek energietransitie (2021-236)

Ook Leiden is volop bezig met de energietransitie. Dat gaat onder meer over de manier waarop de stad in de toekomst aardgasvrij kan worden. Per wijk onderzoeken we welke alternatieven voor aardgas er zijn. Zodat uw woning in de toekomst duurzaam en CO2-vrij verwarmd wordt. Is dat bijvoorbeeld een aansluiting op het bestaande warmtenet? Of bieden warmtepompen wellicht uitkomst?

We weten dat er veel vragen bij bewoners zijn over het afsluiten van aardgas. Of wat zij zelf kunnen doen en wat het hen gaat kosten. Of ze hun cv-ketel kunnen vervangen wanneer deze stuk gaat en of er nog wel keuzevrijheid is straks. Wellicht heeft u zich al flink verdiept in één of meerdere van deze onderwerpen.

We willen hier graag met u, bewoner of ondernemer van De Mors, verder over in gesprek. We vertellen graag waar we op dit moment staan en wat de energietransitie voor u mogelijk gaat betekenen. Ook horen we heel graag van u welke ideeën u heeft en wat u van de plannen vindt. Welke mogelijkheden ziet ú? Zijn er knelpunten in de wijk die de gemeente moet kennen? In alle wijken van Leiden gaan we gesprekken organiseren. De uitkomsten hiervan gebruiken we onder meer voor de zogeheten transitievisie warmte.

Wij komen bij u op bezoek. Op dinsdag 28 september om 20:00 uur zijn we aanwezig in serviceflat Schouwenhove, Schouwenhove 25 en u bent van harte uitgenodigd aan te sluiten. In verband met de huidige coronamaatregelen vragen wij u zich van te voren aan te melden via gagoed@leiden.nl o.v.v. “bijeenkomst De Mors”. Er is plaats voor maximaal 50 aanwezigen. Wij hopen u te mogen ontmoeten op 28 september a.s. Mocht u zich vooraf willen inlezen dan kan dat via www.gagoed.nl/greenpaper. Daar vindt u informatie over de energietransitie en de manier waarop wij dat in Leiden vorm geven.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met ons via gagoed@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Kopp, programmamanager energietransitie gebouwde omgeving
namens team Energietransitie Gemeente Leiden