Mondlanestraat - nieuw speeltoestel (2020-463)

Op 14 augustus kreeg u een uitnoding om mee te denken over de vervanging van een speeltoestel op de Mondlanestraat. Uit de reacties blijkt dat de voorkeur van de meeste bewoners uitgaat naar toestel B. Hieronder ziet u toetstel B dat geplaatst gaat worden.

Ook kwam het verzoek om een extra toestel in de vorm van een duikelrrek. Er is een duikelrek vrijgekomen bij een andere locatie, deze zal op de Mondlanestraat herplaatst worden.

Planning

De werkzaamheden starten op woensdag 6 januari 2020 en duren ongeveer 10 dagen. In verband met onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij, tel. (071) 516 7613 of via m.de.mooij@leiden.nl.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk

Projectcoördinator Water en Spelen