Molenwerf - Tijdelijke registratie kenteken tijdens Leidens Ontzet en weghalen containers (2023-217)

Binnenkort starten de festiviteiten in verband met de viering van Leidens Ontzet. In uw directe woonomgeving worden de kermis en de feestelijke warenmarkt gehouden, met als gevolg dat u, uw auto moeilijk tot niet kunt parkeren in de omgeving. Bewoners die een parkeerplaats in een garage of parkeerplaats hebben gekocht/gehuurd kunnen hier niet parkeren. Om parkeren toch mogelijk te maken is er een aparte regeling getroffen, waarover ik u in deze brief wil informeren.

Tijdelijke registratie kenteken Molenwerf

De regeling maakt dat iedereen die een parkeerplaats in een garage of parkeerplaats heeft gekocht/gehuurd in aanmerking komt om het kenteken van uw auto tijdelijk te laten registreren bij de gemeente zodat u in de periode van 28 september tot en met 5 oktober a.s. overal in zone A en B (Binnenstad) kan parkeren. Aan deze registratie zijn geen kosten verbonden. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u een e-mail sturen naar evenementen@leiden.nl.

Bij dit verzoek dient u onderstaande stukken aan te leveren:

  • Een kentekenbewijs dat het voertuig op uw naam staat (deel II/I b) . Staat de auto op naam van een leasemaatschappij of op naam van de werkgever dan moet er een verklaring ingeleverd worden waarin staat dat u de vaste berijder bent van het voertuig;
  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Een contract waaruit blijkt dat u gebruiker bent van een parkeerplaats in een eigen garage c.q. eigen parkeerplaats hebt aan de Lorentz. 

Daarnaast moet u ingeschreven staan bij de gemeente Leiden. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 29 september 2023.

Indien alles in orde is krijgt u een bevestigingsmail. Let op: heeft u geen bevestigingsmail ontvangen dan loopt u kans op een parkeerboete.

Weghalen containers

De ondergrondse containers worden verwijderd op dinsdag 26 september 2023 en weer teruggeplaatst op vrijdag 6 oktober 2023. Houd er rekening mee dat u die dagen uw afval niet op de door u bekende plekken kwijt kan. De containers bij de Oude Singel en bij de Marepoortkade zijn wel beschikbaar.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

A. Barendsen
Manager Vergunningen Openbare Ruimte