Molenwerf, Lammermarkt - definitieve locaties ondergrondse containers

In de brief van 21 maart 2019 (briefnummer 2019-077) las u over de voorlopige locaties die de gemeente voorstelde voor het plaatsen van ondergrondse containers voor glas, papier en restafval. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Besluit definitieve locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de locaties voor ondergrondse afvalcontainers voor papier, glas en restafval definitief aan te wijzen. U treft de lijst met locaties hieronder aan:

  • Lammermarkt ter hoogte van nummer 35: 1 glas, 1 rest. Totaal 2 containers, locatienummer 048
  • Molenwerf ter hoogte van nummer 2: 1 papier. Totaal 1 container, locatienummer 049

Plattegronden met definitieve locaties inzien

De definitieve locaties en de bijbehorende locatietekening liggen tot en met 21 juni 2019 ter inzage in het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk en het plaatsen van een betonnen bak in de bodem. Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer