Molenstraat - aanbieden minicontainers

Om het ophalen van het vuilnis in uw wijk zo goed mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat u het afval op de juiste manier aanbiedt. Wilt u daarom rekening houden met de onderstaande aandachtspunten?

  • Zet de containers in één rij langs de weg, dus niet achter elkaar of in een groep. De containers kunnen dan het makkelijkst geleegd worden.
  • Zet de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg. Voor de vuilnisman is het werk dan minder zwaar.
  • Blokkeer met uw auto en fiets niet de aanbiedlocatie op een ophaaldag.
  • Zet uw container op maandag rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.

Het is de bedoeling dat u de minicontainers neerzet op de aanbiedlocatie op de Molenstraat tegenover nummer 18, waar de groene lijn op het trottoir is getekend.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik dank u alvast voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
De heer A. Erkoca
Cluster beheer
Gemeente Leiden