Molenstraat - aanbieden minicontainers (herhaald verzoek)

Op 20 december 2018 heeft u van ons een brief ontvangen over het aanbieden van de minicontainers op de Molenstraat ter hoogte van nummer 18. Deze aanbiedlocatie is nog steeds overbelast. Dat wil zeggen dat er te veel minicontainers aangeboden worden op deze locatie.

Locatie aanbieden minicontainers

Om deze problemen op te lossen vragen wij u om de containers aan te bieden in één rij en niet achter elkaar. Als de locatie vol staat, verzoeken wij u om de containers aan te bieden aan de Alexander Gogelstraat tussen nummer 2 en 6 en de Marnixstraat ter hoogte van nummer 18 (zie bijgaande tekening onderaan deze brief).

Ook willen we nogmaals de onderstaande aandachtspunten onder uw aandacht brengen:

  • De minicontainers in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep).
  • Voor de vuilnisman is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat.
  • Blokkeer met uw auto en fiets niet de aanbiedlocatie op een ophaaldag.
  • Zet uw container pas rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.

Zou u in het vervolg op de bovenstaande manier uw minicontainers willen aanbieden? De afdeling Handhaving gaat vanaf heden hierop toezien. Alvast dank voor uw medewerking.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

De heer A. Erkoca
Cluster beheer