Molen de Valk - dodenherdenking (2021-120)

Op dinsdag 4 mei zal bij Molen de Valk de dodenherdenking plaatsvinden. Door de coronamaatregelen is de herdenking niet toegankelijk voor publiek.

Afsluitingen

Om onverwachte toestroom van publiek te voorkomen worden dranghekken geplaatst en zijn diverse wegen op 4 mei van 18.30 uur tot 19.15 uur tijdelijk afgesloten, waaronder de 2e Binnenvestgracht en de Sint Aagtenstraat (zie het bijgaande kaartje). De Rijnsburgersingel is dan alleen bereikbaar vanaf de Stationsweg.

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bureau Evenementen via evenementen@leiden.nl of (071) 5165144.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

A. Barendsen
Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte

Kaartje waar dranghekken worden geplaatst en welke wegen op 4 mei van 18.30 uur tot 19.15 uur tijdelijk zijn afgesloten in de buurt van Molen de Valk.