Mirakelsteeg - nieuwe planning speelplaats (2020-315)

Op 18 februari 2020 stuurden wij u een brief over het opknappen van de speelplek bij u in de buurt. Deze brief, is terug te vinden (door op het kenmerk 2020-76 te zoeken) via de archiefsite: http://leiden.archiefweb.eu/#archive.

Realisatie vergroening

De gewenste geveltuintjes zijn al in samenwerking met Samen aan de Slag aangelegd. De boom is geplant en de boomspiegel netjes gemaakt.

Nieuw plan speelplaats

De overige werkzaamheden zijn verschoven door de vertraagde levering van de speelobjecten door de coronamaatregelen. Daarbij is het plan aangepast, aangezien bleek dat na toetsing door  speelleverancier BOERplay B.V, de valruimtes rondom de toestellen niet pasten. Op de achterzijde van deze brief is het nieuwe plan te zien.

Uitvoering

De werkzaamheden zijn in de periode van maandag 24 augustus t/m vrijdag 4 september.

Veiligheid

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Mogelijke overlast

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch te veel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij, tel. (071) 516 7613 of via M.de.Mooij@leiden.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Annabel van de Sande

Projectcoördinator Groen en Spelen

Cluster Beheer