Minervalaan - aanleg groenstrook (2020-351)

Begin dit jaar heeft de gemeente snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd op de Minervalaan. Dit maakt onderdeel uit van een herinrichtingsplan voor het gebied rondom de waterplas dat al eerder met de omwonenden is besproken.

In dit plan is ook opgenomen om de parkeerplaatsen aan de Drususlaan aan de waterzijde op te heffen en deze te vergroenen. Binnenkort start de uitvoering, in deze brief leest u daar meer over.

Herinrichting

Zowel aan de Minervalaan, aan de Octavialaan als aan de Drususlaan worden in de groenstrook langs het water bijvriendelijke bloemenbermen en een natuurlijk wandelpad met halfverharding aangelegd. Aan de Drususlaan tussen de Minervalaan en de Octavialaan wordt de groenstrook verbreed door het opheffen van de parkeerplaatsen.

Werkzaamheden oktober-november

Groenspecialist Signa Terra B.V. voert de werkzaamheden uit. Deze beginnen op maandag 5 oktober en duren tot begin november.

Er wordt gestart met het beschermen van de bomen en het verwijderen van de tegels en de parkeerhavens. Hierna wordt de grond uitgegraven voor de aanleg van de voetpaden, om vervolgens de nieuwe verharding aan te brengen. Tot slot worden de groenstroken ingezaaid met het bloemenmengsel.

Omgeving

Aan de Minervalaan en Drususlaan worden diverse parkeerhavens afgesloten om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. De parkeerverboden hiervoor worden aangegeven met verkeersborden.

Meer informatie

Vanuit de gemeente houdt dhr. P. Verhoog toezicht op de werkzaamheden. Voor vragen over de uitvoering is de heer Verhoog te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leiden: 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur).

Ook kunt u terecht bij mevrouw L. Kleinsman van Signa Terra B.V. via laurakleinsman@vandoornbuitenruimte.nl.

Met vriendelijke groet,

Emiel Hilgersom

Stedelijk Groenbeheerder

Gemeente Leiden