Merenwijk - informatiebijeenkomst schonere energie (2023-113)

De gemeenteraad van Leiden heeft op 26 januari 2022 de Transitievisie Warmte “De omschakeling naar een aardgasvrij Leiden” met enkele aanpassingen vastgesteld. In deze visie is de Merenwijk gekozen als startwijk. We nodigen eigenaren van koopwoningen uit voor een eerste informatiebijeenkomst over de omschakeling naar schonere energie voor bewoners van de Merenwijk. De bijeenkomst met hetzelfde programma vindt plaats op twee verschillende avonden. U bent van harte welkom.

Praktische informatie

Datum: maandag 22 mei en maandag 5 juni 2023
Tijd: 20.00 - 21.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: De Regenboog, Watermolen 1, Leiden

Het aantal parkeerplaatsen is beperkt, dus kom indien mogelijk met de fiets of te voet.

Wat is de Transitievisie Warmte?

Veel van de warmte die we in huis gebruiken voor verwarming, komt van aardgas. Aardgas draagt net als andere fossiele brandstoffen bij aan de opwarming van de aarde. In de Transitievisie Warmte staat hoe we in Leiden de overstap naar andere, duurzame manieren van verwarming gaan maken. Naast verwarmen, zijn elektrisch koken en koelen ook zaken om rekening mee te houden. Als er daarnaast voldoende elektriciteit en opslag is, kunnen uiteindelijk alle woningen en bedrijven in Nederland stapsgewijs van het aardgas af gaan.

Wat betekent het dat de Merenwijk een startwijk is?

De Merenwijk is een van de eerste wijken waar we mee aan de slag gaan. Dat betekent dat in deze wijk een plan wordt gemaakt waarin we beschrijven hoe de stapsgewijze overschakeling op schonere energie mogelijk wordt. De manier waarop dit gaat gebeuren ligt nog geheel open. Wanneer we definitief afscheid gaan nemen van het aardgas weten we nog niet. We weten wel dat we de komende tijd met elkaar gaan werken aan schonere en duurzamere alternatieven om de overstap uiteindelijk te kunnen maken.

We gaan dit, wat ons betreft, geheel samen met u als bewoner, netbeheerder Liander en de woningcorporaties maken. Een duurzame Merenwijk maken we met elkaar. Samen schrijven we een plan waarin we onze keuzes vastleggen. Onze inschatting is dat dit plan in 2024 voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De Merenwijk is met 6.000 woningen een grote wijk, met verschillende buurten waar bewoners straks uit verschillende duurzamere energie-oplossingen gaan kiezen. Het wijkuitvoeringsplan waarmee nu gestart wordt, gaat over Leedewijk Noord en Zuid, Zijlwijk Noord en Zuid en de Rodes. Dat zijn buurten met voornamelijk eengezinswoningen die ondanks dezelfde bouwperiode toch nog behoorlijk kunnen verschillen. Merenwijk-Centrum, Slaaghwijk en het bedrijventerrein Merenwijk krijgen op termijn een eigen wijkuitvoeringsplan. Voor de verschillende buurten vindt steeds afstemming van de plannen plaats.

Waar gaan de informatiebijeenkomsten over?

Tijdens deze eerste bijeenkomsten worden eigenaren van een koopwoning geïnformeerd over het plan waar we gezamenlijk aan willen werken. In dat plan beschrijven we de wijze waarop de overstap naar schonere energie in de Merenwijk wordt gemaakt. We zijn erg benieuwd naar uw vragen, zorgen, wensen en ideeën hierover. Ook horen we graag hoe u betrokken wil worden. Naast algemene informatie ontvangt u ook praktische tips over hoe u nu al energie kan besparen. Daarnaast vertellen de burgerinitiatieven Tegengas en Duurzame Energie Merenwijk waarom en hoe zij betrokken zijn bij het opstellen van het plan samen met de gemeente. Tot slot nemen we u mee in de vervolgstappen. We verwachten dat we één tot twee jaar werken aan het plan.

Aanmelden

We hopen dat u bij één van deze avonden aanwezig bent. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Anouk Zoutendijk via a.zoutendijk@leiden.nl. Geef hierbij ook aan op welke van de twee avonden u wilt komen en met hoeveel personen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

We zien u graag op één van de twee avonden.

Hartelijke groet en hopelijk tot snel,

Bart van de Velde (Gemeente Leiden), Tjitske Veldkamp & Peter Engbers (Duurzame Energie Merenwijk) en Cent van Vliet & Oscar Gennissen (Tegengas)