Menno ter Braakstraat - Definitieve locatie ondergrondse restafvalcontainers

In de bewonersbrief 2018-250 stond de voorlopige locatie aangegeven die de gemeente voorstelde voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers op. Met deze brief wil ik u informeren over de voortgang van deze procedure.

Zienswijzen

U heeft tot 23 januari 2019 uw zienswijze naar voren kunnen brengen op het ter inzage gelegde en voorgelegde voorlopige aanwijsbesluit voor locatie 1 en 2.

Besluit definitieve locatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft, mede op basis van de zienswijzen, besloten om de locaties voor ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk restafval definitief aan te wijzen:

Straatnaam

Aantal

Locatienummer

Menno ter Braakstraat ter hoogte van nummer 1

11

Martinus Nijhoffstraat ter hoogte van nummer 7

12

Plattegronden met definitieve locaties inzien

De definitieve locatie en de bijbehorende locatietekening liggen vanaf 15 februari 2019 ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca

Cluster Beheer

Gemeente Leiden