Meloenstraat - vervanging speeltoestel speelplek (2021-071)

De basketbalpaal bij de speelplek bij u in de buurt is aan vervanging toe. Om onveilige situaties in de toekomst te voorkomen wordt het toestel vervangen door een nieuw gelijkwaardig toestel.

Planning

In de week van vrijdag 26 maart 2021 vinden de werkzaamheden plaats. In verband met onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij, tel. (071) 516 7613 of via m.de.mooij@leiden.nl.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk

Projectcoördinator Water en Spelen

Cluster Beheer