Meijerskade - tijdelijke locatie grondcontainers (2020-320)

Binnenkort start het onderhoud aan de weg en de bomen van de noordzijde Hoge Rijndijk, tussen de Utrechtse brug en de Wilhelminabrug.

In verband hiermee wordt bij u in de omgeving een tijdelijke locatie ingericht voor de aan- en afvoer van grond.

Hoge Rijndijk grond wisselen rondom bomen

Er vindt bij 11 bomen op bovengenoemde locatie onderhoud plaats. Dit onderhoud gebeurt in de vorm van groeiplaatsverbetering, waarbij de grond rondom de bomen verwisseld wordt voor grond met extra voedingsstoffen.

Tijdelijke locatie voor de containers

De afvoer van de oude grond en de aanvoer van de nieuwe grond gebeurt in containers. Op de Hoge Rijndijk is er geen plek voor deze containers, vandaar dat de containers worden neergezet op de Meijerskade, tegenover huisnummer 1. Ze worden neergezet op de straat, naast de groenstrook.

Het plaatsen en verwijderen van de containers gaat met geluid gepaard. Het is mogelijk dat u hier hinder van kunt ondervinden.

Uitvoering, plaatsen containers

De werkzaamheden aan de Hoge Rijndijk worden uitgevoerd van maandag 14 tot en met vrijdag 25 september. De containers staan ook in deze periode op de Meijerskade. De uitvoering kan door slecht weer of onvoorziene omstandigheden langer duren dan gepland.

Omgeving

Het depot en omgeving zijn geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Richard Reumerman

Directievoerder, Cluster Beheer