Meerburg: onderhoud bestrating

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de wijk Meerburg.

Werkzaamheden

De bestratingen bij u in de wijk zijn deels toe aan onderhoud. Daarom worden binnenkort kleinschalig verschillende delen opnieuw bestraat. Deze herbestrating wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

In het meerjarenplan voor onderhoud staat er in de toekomst grootschalig onderhoud op de planning. Op een aantal locaties is de bestrating toe aan onderhoud op de korte termijn, vandaar dat er nu kleinschalig onderhoud wordt uitgevoerd.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 10 december 2018. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 1 april 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating op de trottoirs worden tijdelijke loopschotten neergelegd zodat de woningen en panden bereikbaar blijven voor voetgangers. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden op een andere plaats parkeren of omrijden. Wij vragen u hiervoor om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer