Meerburg - aanleg entrees Matilopark van start (2019-327)

In september 2017 is de ‘wijkenvisie RoMe Leiden 2030’ vastgesteld. Hierin staan de thema’s waar u zich als wijkbewoners - samen met professionals in de wijk en de gemeente - voor wilt inzetten. Zo bestaat vanuit de wijk al langer de wens om Park Matilo aantrekkelijker te maken. Het elektriciteits- en waterpunt en de duurzame verlichting zijn inmiddels aangelegd. Voor de versterking van de entrees van het park is een ontwerp gemaakt, dat invulling geeft aan de wens om zowel de toegang tot het park, als de bewegwijzering te verbeteren.

Participatie

Het wijkenfestival in september 2018 was de start voor het participatietraject voor alle aanpassingen in het park. Vervolgens is het concept ontwerp voor de versterking van de entrees op verschillende plekken in de wijk gepresenteerd en stond het ook op de websites van de gemeente en de wijkverenigingen. Aan wijkbewoners werd gevraagd om suggesties en opmerkingen te geven. Ook is de stuurgroep met wijkbewoners in gesprek gegaan tijdens een participatiemiddag (mei 2019) bij de ingang aan de Lekstraat.

Ontwerp

Het ontwerp is goed ontvangen en is na verwerking van de opmerkingen van de bewoners inmiddels definitief. Bij de entrees worden nieuwe, kleurrijke, vaste planten en bomen geplant. Om de beelden in het park meer op te laten vallen, worden deze verplaatst naar de entrees. In de bijlage van deze brief vindt u het ontwerp voor de Lekstraat, Wierickestraat en Willem van der Madeweg.

Uitvoering

Inmiddels is de aannemer bekend. De Enk Groen & Golf B.V. verwacht in de derde week van november te starten. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Informatie

Kijk voor meer informatie over de Wijkenvisie Meerburg Roomburg op www.leiden.nl/wijkenvisierome. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden: tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep Wijkenvisie Meerburg en Roomburg

Anne Rogerson de Mooij
Wijkregisseur stadsdeel Zuidoost

Bijlagen: