Mary Zeldenrustweg/Clariet Kok van Alphenstraat - herbestrating (2023-282)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Mary Zeldenrustweg en de Clariet Kok-van Alphenstraat. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Het trottoir van de Mary Zeldenrustweg ter hoogte van huisnummer 62 tot en met 102 is aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Ook het achterpad van de Clariet Kok-van Alphenstraat ter hoogte van huisnummer 1 tot en met 21 gaan we opnieuw bestraten. Deze werkzaamheden doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met het aanhouden van de bestaande hoogte van het straatwerk. We voeren geen werkzaamheden uit op uw terrein.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 20 november. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met vrijdag 8 december. Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werktijden (7.00 – 16.00 uur) kan er hinder ontstaan maar uw woning blijft bereikbaar. Wilt u voordat de werkzaamheden starten overhangend groen, plantenbakken, bankjes verwijderen?

Aanbieden huisvuil

Het aanbieden van het huisvuil verandert niet door de werkzaamheden. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 - keuze 3 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een email naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

W. van der Burg
Projectcoördinator Cluster Beheer