Mary Zeldenrustweg - onderhoud bestrating (2020-418)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden in de Mary Zeldenrustweg. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u betekenen.

Werkzaamheden

Delen van het trottoir zijn aan groot onderhoud toe en worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

Op donderdag 19 november starten de werkzaamheden en naar verwachting duren de werkzaamheden t/m woensdag 9 december. In de bijlage treft u de fasering van de werkzaamheden. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating zijn er tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijven de woningen bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer

Gemeente Leiden