Mary Zeldenrustweg - Informatie over inzamelen (2023-040)

Welkom in uw nieuwe woning! Graag vertellen we u met deze brief meer over het inzamelen van het huisvuil in uw appartementencomplex.

Aanbieden huisvuil

Voor het inzamelen van het huisvuil staan twee rolcontainers voor restafval voor het appartementencomplex. Deze containers worden op maandag en donderdag geleegd.

Glas, Papier en Textiel

De dichtstbijzijnde glas-, textiel- en papiercontainers staan in de Joke Smitstraat ter hoogte van huisnummer 180.

Grofvuil

Voor het aanbieden van grofvuil kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 071 keuze 3. Of via internet met uw DigiD via gemeente.leiden.nl/themas/afval/grofvuil/.

U kunt uw grofvuil ook zelf wegbrengen naar de Milieustraat. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de website.

Voor het gratis ophalen van bruikbare goederen of elektrische apparaten kunt u het Kringloopbedrijf Het Warenhuis bellen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 071-524 00 60.

Informatie

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

A. Erkoca
Afdeling Stedelijk Beheer