Marnixstraat - opnieuw bestraten (2023-078)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Marnixstraat. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Vanwege de boomwortelopdruk is het voetpad van de Marnixstraat ter hoogte van huisnummer 33-35 en 37-63 aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

Tegelijkertijd gaan we de bomen voorzien van nieuwe grond. Wortelopdruk bij bomen is een teken dat er te weinig voeding in de grond zit. Rondom de boom zal de voedingsarme grond worden weggezogen en nieuwe voedzame grond worden aangebracht. Naast het wisselen van grond kunnen er mogelijk ook wortels worden gesnoeid. De verwijdering van de wortels veroorzaakt geen (directe) schade aan de boom. Door nieuwe grond aan te brengen zal de boom dieper in de grond nieuwe wortels maken zodat in de toekomst wortelopdruk voorkomen wordt.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 24 april. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 5 mei. Met uitzondering van donderdag 27 april (Koningsdag). Op deze dag vinden er geen werkzaamheden plaats. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn de parkeervakken niet bereikbaar. De woningen zijn bereikbaar via loopschotten. Wilt u voordat de werkzaamheden starten overhangend groen, plantenbakken, bankjes etc. verwijderen.

Parkeren

Omdat de parkeervakken gebruikt gaan worden als opstelplaats voor de grondzuiger, gaan we parkeerverboden plaatsen. Wilt u uw auto tijdelijk op een andere plek parkeren.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te verkleinen, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of stuur een mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

W. van der Burg

Projectcoördinator Cluster Beheer