Marktsteeg - proef met vergroening (2021-140)

In de gemeente Leiden wordt hard gewerkt aan vergroening van de stad, ook in uw buurt. Daarom heeft de gemeente plannen gemaakt het vergroenen van de Marktsteeg. In deze brief leest u meer hierover.

Vergroening

Op dit moment is een groot deel van Leiden versteend. Meer groen is nodig om hittestress op hete zomerdagen tegen te gaan. Door klimaatverandering zullen we daar de komende decennia steeds meer mee te maken krijgen. Daarnaast helpt vergroening om de stad een meer aantrekkelijke aanblik te geven. In de Marktsteeg en andere locaties in de binnenstad is de ruimte beperkt. Daarom wil de gemeente onderzoeken hoe in de binnenstad, ook op plekken waar de ruimte beperkt is, toch vergroening plaats kan vinden. Hiervoor gaan we op proef in de Marktsteeg klimplanten aanbrengen.

Hoe gaat het eruit zien?

Aan de gevel van het pand waar Scheltema gevestigd is worden vier Wisteria’s geplant. Deze plant staat ook wel bekend als blauwe regen. Langs de gevel van Scheltema worden staalkabels aangebracht die gespannen worden over de steeg heen naar de gevel van Gebr. De Nobel. Op een hoogte van 4,2 meter zal de plant over de steeg heen groeien. Op de achterzijde van deze brief vindt u een afbeelding van de plant in bloei en dit geeft een indruk van hoe het eruit komt te zien. Tijdens het aanplanten is de beplanting circa twee meter hoog, de komende jaren zal de plant verder groeien.

Planning en vergunningsprocedure

De werkzaamheden voor het aanbrengen van de kabels en het planten van de Wisteria vindt naar verwachting deze zomer plaats. De vergunning is aangevraagd door de gemeente. Zodra de vergunning is verleend krijgt u een brief van de gemeente. Naar verwachting gebeurt dit over ongeveer vier weken. In die brief leest u meer over de planning en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de vergunning.

Evaluatie

Een jaar na de aanplant vindt een tussenevaluatie van de proef plaats. Na twee jaar wordt de proef volledig geëvalueerd en wordt bepaald of vergroening op deze manier vaker kan plaatsvinden.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Bas Huijsmans
Programmamedewerker binnenstad