Maria Voskade-Rie Cramerlaan - van minicontainer naar ondergrondse container (2020-109)

U maakt momenteel gebruik van een minicontainer. Dit gaat per 19 maart 2020 veranderen.

Wat verandert er voor u?

U maakt nu gebruik van minicontainers en vanaf 19 maart 2020 gaat u gebruik maken van de ondergrondse containers. Deze verandering geldt voor de bewoners van Maria Voskade  4, 6, 10 en 12 en van de Rie Cramerlaan 44, 46, 50 en 52, omdat zij niet beschikken over een ruimte (zoals een tuin) waar zij de minicontainer kunnen stallen.

U ontvangt een pas voor de ondergrondse containers

De pas voor de ondergrondse containers wordt u binnenkort toegestuurd. Met deze pas kunt u de ondergrondse containers aan de Maria Voskade of aan de Ronner Knipstraat openen. U houdt de pas voor het scherm en de klep van de container wordt ontkoppeld. Open de klep en leg uw vuilniszak in de opening. Na het sluiten gaat de klep weer op slot.

Regels bij het gebruik van de containers

De gemeente Leiden hanteert de volgende regels:

  • Beschikt u over een ruimte (zoals een tuin) waar u de minicontainer kunt stallen én die te bereiken is anders dan via uw huis, via bijvoorbeeld een achterom, dan maakt u gebruik van de minicontainer.
  • Heeft u geen ruimte (zoals een tuin) waar u de minicontainer kunt stallen, dan maakt u gebruik van de ondergrondse container.
  • De pas is eigendom van de gemeente en wordt eenmalig gratis verstrekt. Bij verlies en/of diefstal dient u dit te melden bij de gemeente Leiden, via www.leiden.nl/containerpas of met legitimatie op het Stadskantoor. U ontvangt een nieuwe pas na betaling van € 10,50.
  • Wanneer u verhuist, laat u de pas achter in de woning voor de volgende bewoners.

Laatste leging en ophalen minicontainers op 19 maart 2020

Op donderdag 19 maart zet u zoals u bent gewend uw minicontainer langs de straat. Wij legen uw minicontainer voor de laatste keer en halen ‘m dezelfde dag op.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

A. Erkoca
Cluster Beheer