Maria Gijzenplein - herinrichting (2021-036)

De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van de inrichting van het Maria Gijzenplein. U bent als omwonende eerder uitgenodigd om hierover mee te denken. Ook de ontwerper heeft ter plekke rondgekeken en daar inspiratie opgedaan.

Tegelijk pakken we de rest van de omgeving aan. We herstellen de beplanting onder de bomen en maken van de bestrating één geheel. Daarnaast komen er fietsparkeerplekken.

Meedenken via doemee.leiden.nl

De gemeente Leiden wil graag dat het nieuwe plan aansluit bij de wensen van de omwonenden, we vragen u daarom om uw reactie te geven op het ontwerp.

Er zijn drie speelvarianten voor het plein, en vijf verschillende groenpakketten. U kunt deze bekijken op https://doemee.leiden.nl en daar ook uw keuze aangeven.

Het ontwerp: drie varianten voor spelen

De drie varianten voor een speeltoestel zijn de volgende:

A: glijbaan vanaf het lage muurtje

B: klimrots

C: klim spinnenweb of een groot klimnet

Geef op doemee.leiden.nl aan welke variant u en uw (klein)kinderen het meeste aanspreekt.

Groenpakketten

De gemeente wil de beplanting op het plein verbeteren, als de bewoners daarna willen helpen met het onderhoud van de nieuwe planten. Bij voldoende interesse daarvoor zijn er diverse soorten beplanting mogelijk. Op doemee.leiden.nl kunt u de vijf verschillende pakketten bekijken en aangeven welk pakket uw voorkeur heeft.

Hoe werkt het?

Wilt u meebeslissen? Dat kan tot en met zondag 21 februari a.s. via doemee.leiden.nl.

Wanneer het u niet lukt om uw voorkeur online door te geven, stuur dan uiterlijk zondag 14 februari een email naar speelplekken@leiden.nl. Dan krijgt u het formulier met de vragen per e-mail en kunt u uw reactie ook weer per mail terugsturen, uiterlijk zondag 21 februari a.s.

Alle stemmen worden geteld waarna het plan met de meeste stemmen uitgewerkt wordt door het bedrijf Gebr. Griekspoor B.V. Via een bewonersbrief informeren we u hierover.

LET OP: wij nemen alleen reacties mee die betrekking hebben op het plan voor het plein! Andere zaken zoals meldingen van overlast of over afval kunt u doorgeven via www.leiden.nl/melding .

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 keuze 4 of gebruik het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen