Margo Antinkstraat-Carry van Bruggenweg - herinrichting pleintje (2019-297)

Op 20 september bespraken wij uw wensen en ideeën ten aanzien van het pleintje t.h.v. Margo Antinkstraat 21 en Carry van Bruggenweg 19. De gemeente wil het versteende pleintje vergroenen en aanpassen. In deze brief leest u meer over het ontwerp, en over de planning van de uitvoering.

Ontwerp

Het pleintje t.h.v. Margo Antinkstraat 21 en Carry van Bruggenweg 19 krijgt binnenkort een andere uitstraling. De ideeën hierover zijn samen met de bewoners uit de buurt besproken. Op basis van een gesprek met de bewoners en de gemeente is het ontwerp gemaakt.

U vindt het hier het nieuwe ontwerp (pdf, 1,55 mb).

Planning

We willen nog dit jaar starten met het aanpassen van het pleintje. U krijgt een brief over de concrete planning en de uit te voeren werkzaamheden zodra hier meer over bekend is.

Uw reactie

Als u meer wilt weten, bedenkingen heeft of graag mee wilt werken aan dit initiatief, dan kunt u reageren tot maandag 28 oktober. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar aandeslag@leiden.nl onder vermelding van Carry van Bruggenweg.

Met vriendelijke groet,
Wanita Mahesh
Wijkbeheerder Stevenshof
Gemeente Leiden