Maresingel - onderhoudswerkzaamheden rioolgemaal (2022-221)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden aan het rioolgemaal Maresingel. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Aan de Maresingel ter hoogte van huisnummer 22 staat het hoofdrioolgemaal Maresingel.
Het beton van de ondergrondse kelders gaan we repareren en beschermen tegen zuren die in rioolwater voorkomen. Deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Gebr. Schouls BV uit Leiden.

Wanneer gaan we dit doen?

De werkzaamheden starten op maandag 10 oktober. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met maandag 5 december. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Hoe gaan we dit doen?

Ter hoogte van het gemaal gaan we een werkterrein inrichten en afzetten met bouwhekken. Tijdens de werkzaamheden moet het gemaal uit. We gaan een tijdelijke riool pompinstallatie plaatsen. Het afvoeren van het rioolwater gaat dus gewoon door. U merkt hier niets van in uw woning of bedrijfspand. Ook plaatsen we minicontainers met daarin stille elektrische fluisterpompen.

Bereikbaarheid

De Maresingel is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Het autoverkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen het schelpenpad langs de singel gebruiken. Fietsers moeten wel afstappen. Tijdens deze werkzaamheden wordt ook aan de noordzijde van het Schuttersveld gewerkt waardoor het Schuttersveld vanaf de Rijnsburgersingel niet bereikbaar is.

We plaatsen 2 omleidingsroutes voor de ontsluiting van de wijk:

  1. Het gebied tussen de Maresingel, Haarlemmertrekvaartweg en Van der Paauwkade heeft tijdelijk 1 wijkontsluiting, via de Willem de Zwijgerlaan.
  2. Het gebied tussen Maresingel, Driemanschapskade en de Marnixstraat heeft tijdelijk 2 wijkontsluitingen, via de Willem de Zwijgerlaan en de Marseingel richting de Herensingel.

Ter plaatse van het gemaal zijn tijdelijk 2 parkeerplaatsen buiten gebruik. Hiervoor worden van tevoren parkeerverboden geplaatst.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, over de onderhoudswerkzaamheden rioolgemaal Maresingel, of tijdens de uitvoering hiervan? Neemt u dan contact op met Gebr. Schouls BV, projectleider Rijk Vinke op telefoonnummer 06-53232780.

Of bel met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) en laat een terugbelverzoek achter voor Erik Hogewoning. Ook kunt u het formulier op www.leiden.nl/contact gebruiken.

Mocht u vragen hebben over project herinrichting Schuttersveld dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te bereiken via 06 11 32 02 81, e-mail: agrootendorst@kws.nl

Met vriendelijke groet,

Erik Hogewoning
Projectcoördinator Cluster Beheer