Maredijk - onderhoud bestrating

De bestrating van de Maredijk tussen de Rijnsburgersingel en de Piet Heinstraat is aan groot onderhoud toe. De herbestrating wordt gedaan met nieuwe materialen.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 2 september en duren naar verwachting tot en met vrijdag 6 september. De uitvoering kan door slecht weer of onvoorziene omstandigheden van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer