Maatschappelijke Opvang - informatiebijeenkomst (2020-368)

Met deze brief informeren we u over de ontwikkelingen in het Energiepark die betrekking hebben op de nieuwe locatie van de Maatschappelijke Opvang De Binnenvest. Daarnaast nodigen we u voor een digitale informatiebijeenkomst rondom dit onderwerp op maandag 19 oktober a.s. van 19.00 tot 20.30 uur.

Toelichting project Energiepark

Het project Energiepark omvat het gebied tussen de Maresingel en de Langegracht, het Stadsbouwhuis en het pand Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht. De gemeente wil dit deel van de binnenstad ontwikkelen tot een gebied waar gewoond, gerecreëerd en gewerkt kan worden in en rondom industrieel erfgoed en te midden van het Singelpark. De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 een Gebiedsvisie vastgesteld, Op www.leiden.nl/energiepark vindt u alle informatie over deze Gebiedsvisie.

Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van het gebied

De gemeente heeft een samenwerkingspartner geselecteerd om, samen met de gemeente en de betrokkenen uit de omgeving, aan de slag te gaan met een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van het gebied. Samen met het Nieuw Leids Bolwerk en de marktpartijen BPD, MeijerBergman Erfgoed Groep en Steenvlinder voeren wij dit onderzoek uit. Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels in volle gang. In de week van 12 oktober zijn digitale rondetafelgesprekken en een webinar gepland in het kader van dit haalbaarheidsonderzoek. Hiervoor heeft u ook een uitnodiging ontvangen. De maatschappelijke opvang is hier ook een van de onderwerpen.

Maatschappelijke opvang

Momenteel is de maatschappelijke opvang gevestigd aan de rand van het park, in hetzelfde pand als Nieuwe Energie. De opvang krijgt een nieuwe locatie in het Energiepark ter hoogte van het huidige kantoor van De Sleutels en PLNT.

Aanvullende informatiebijeenkomst

Aanvullend op de rondetafelgesprekken organiseert de gemeente Leiden op 19 oktober een digitale informatiebijeenkomst waarbij u verder wordt geïnformeerd over de plannen rond de nieuwe locatie van de maatschappelijke opvang. We gaan verder in op onderwerpen als invulling van de opvang, het gebouw, doelgroepen, sociale veiligheid en handhaving.

  • Dag: Maandag 19 oktober
  • Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur
  • Locatie: Digitaal, via Microsoft Teams

Aanmelden

Vanwege de coronamaatregelen hebben wij er voor gekozen om een digitale bijeenkomst te organiseren. U kunt zich hiervoor aanmelden door vóór 15 oktober een mail te sturen naar Thijs Delisse (t.delisse@leiden.nl). U ontvangt daarna een link waardoor u kan deelnemen aan de bijeenkomst. Heeft u vooraf vragen of opmerkingen, voeg deze dan toe bij uw aanmelding.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Thijs Delisse (t.delisse@leiden.nl) of bel naar tel. 14 071, maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur (Leiden, keuze 4).

Met vriendelijke groet,

Thijs Delisse
Projectmanager maatschappelijke opvang
Gemeente Leiden